При оцінці нематеріальних активів досягаються наступні цілі:

 • збільшується ринкова вартість підприємства;
 • збільшується обсяг амортизаційних відрахувань, тобто фонди на придбання нових об’єктів нематеріальних активів, при цьому гроші залишаються на підприємстві;
 • зменшується податок на прибуток підприємства;
 • визначається вартість нематеріальних активів при купівлі-продажу і т.п.
 • Об'єкти інтелектуальної власності (товарні знаки, патенти, ноу-хау, НДДКР, технічна та технологічна документація, комп'ютерні програми та бази даних, промислові зразки)
  від 3-х днів
  Договірна

ГОТОВИЙ ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ В НАШІЙ КОМПАНІЇ

Експертна оцінка вартості об’єктів інтелектуальної власності, нематеріальних активів.

Компанія «АЛЬЯНС-Укрексперт», так само займається оцінкою об’єктів інтелектуальної власності, майнових і корпоративних прав, нематеріальних активів.

У відповідність до Національного стандарту №4 оцінюються майнові права на такі об’єкти права інтелектуальної власності:

 • літературні та художні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • бази даних;
 • твори; ;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компоновка (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • інші об’єкти, які у відповідність до законодавства належать до об’єктів права інтелектуальної власності.

“АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ” здійснює оцінку для цілей оподаткування оплати інших обов’язкових платежів, які, згодом, потрібні для надання нотаріусу, при відчуженні майна (купівля-продаж, дарування, спадщина тощо) згідно зі статтею 172 Податкового кодексу України.

Особливістю незалежної оцінки нематеріальних активів (майнових прав інтелектуальної власності) є практично повна відсутність ринку подібного майна, що унеможливлює застосування порівняльного підходу.

Найбільш часто зустрічають в оцінці нематеріальних активів виступають такі об’єкти:

 • товарний знак (бренд);
 • програма для ЕОМ і база даних;
 • патент;
 • ліцензія
 • винаходи;
 • корисна модель;
 • промисловий зразок;
 • об’єкта комерційної таємниці (ноу-хау)
 • ділової репутації (гудвілу);
 • інших нематеріальних активів.