ОЦІНКА МАЙНА ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Фіксація та оцінка збитків від війни

Оцінка для цілей застави

Оцінка для цілей МСФЗ

Переоцінка основних засобів

Оцінка майна для юридичних осіб проводиться, як правило:

  • в разі придбання / продажу;
  • для цілей бухгалтерського і податкового обліку;
  • для отримання позики / кредиту;
  • для пред’явлення в суді (сплата судового збору);
  • для визначення митних платежів і зборів;
  • під час розподілу майна засновниками;
  • визначення суми страхового відшкодування (для цілей страхування);
  • передача в статутний капітал створюваного підприємства;
  • прийняття управлінських рішень.

Об’єкти оцінки можна умовно розділити на п’ять блоків:

Оцінка нерухомого майна. Визначення вартості будівель та інших споруд, які належать організації – і всього того, що так чи інакше невід’ємно пов’язане з земельною ділянкою.

Оцінка землі. Визначення ринкової вартості земельної ділянки або ринкової вартості прав оренди. Оцінка землі може залежати від таких факторів, як рівень цін, конкуренції на земельному ринку, розташування, ринкового потенціалу площі, а також від очікуваного доходу від використання. Крім цього, також існують специфічні фактори, пов’язані з цільовим призначенням оцінюваної землі.

Оцінка транспортних засобів.Оцінка автомобілів, вантажних машин, контейнерів та іншого транспортного обладнання. Також розрізняють автомобільні транспортні засоби, залізничні, повітряні, морські, річкові та трубопроводи. Оцінка транспортних засобів може здійснюватися, як індивідуально, так і в складі майнового комплексу підприємства. Найбільш поширеним видом оцінки є оцінка автомобіля – вона здійснюється шляхом розрахунку і корекції ціни в залежності від основних ціноутворюючих факторів: рік випуску, первісна вартість, пробіг, технічний стан.

Оцінка обладнання. Здійснюється оцінка вартості всього спектра об’єктів рухомого майна – технічних комплексів, приладів і промислових пристроїв, верстатів і технологічних установок, потокових ліній і оргтехніки, меблів, побутових предметів і інших об’єктів, які можна віднести до рухомого майна.

Оцінка товарів в обороті. При визначенні вартості враховується ряд факторів, таких як вид здійснюваної діяльності підприємства, тип дій, що проводяться з товаром (покупка або реалізація), а також те, за яким типом вартості повинна здійснюватися оцінка (собівартість, справедлива вартість, вартість реалізації).

З усіх питань оцінки майна для юридичних осіб звертайтеся за телефонами: (097) 857-9000