Для чого необхідна оцінка товарів в обороті?

  • Для отримання кредиту в банку.
  • Для переоцінки основних засобів для відображення в бухгалтерській та фінансовій звітності компанії.
  • Для визначення суми страхового відшкодування.
  • У разі банкрутства підприємства.
  • Для оподаткування: судові суперечки та інше.
  • Для передачі до статутного капіталу створюваного підприємства.

ГОТОВИЙ ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ В НАШІЙ КОМПАНІЇ

Оцінка вартості товарів в обороті, рухомого майна в Киевi і Україні «Альянс-Укрексперт»

Проведення незалежної експертної оцінки рухомого майна здійснюється у відповідність з національним стандартом №1, а також, в разі наявності частки державної або комунальної власності, у відповідність з Методикою оцінки майна, затвердженої постановою КМУ № 1891 від 10.12.2003 р “Рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщені без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яка не є нерухомістю “. (НС №1). До рухомого майна відносяться об’єкти основних засобів, які не відносяться до обладнання, машин, нерухомості. Найбільш часто зустрічається об’єктом оцінки є товари в обороті, а також меблі, прилади, інвентар і т.п . Товари в обороті – товарні запаси, сировина, матеріали, напівфабрикати, готова продукція, і т. П. Основний підхід – порівняльний, витратний.