Фіксація та оцінка збитків від війни

Фіксація та оцінка збитків від війни

переоцінка та компенсація пошкодженного та знищенного майна

Оскільки Ваша Компанія чи Банк зазнали суттєві збитки через російську агресію та обстріли Києва та України, наша фіксація та оцінка збитків від війни буде дуже актуальною.  На сьогодні не існує іншого механізму хоча б часткової компенсації збитків від російського вторгнення окрім запропонованого нами. Наприклад Постанова КМУ №326 від ЩЕ! 20.03.2022 щодо Порядку визначення шкоди і збитків не реалізована у повному обсязі.

          Ми пропонуємо наступні послуги та результати:

  • негайно зафіксувати по спеціальному доказовому алгоритму стан будівлі, внутрішній стан приміщень, стан техніки, обладнання та інше  до моменту знищення, пошкодження будівлі та приміщень, що має колосальне значення для рівня компенсації в майбутньому (оскільки запропонований доказовий алгоритм має комерційну таємницю він доводиться при підписані основного договору та договору конфіденційності);
  • провести переоцінку знищеного майна по максимальній ринковій вартості до моменту вторгнення зі станом майна до  моменту отримання пошкоджень чи руйнувань та зафіксувати Звітами про оцінку майна що має високу доказову силу та по новим правилам буде діяти до повної компенсації з будь якого джерела;
  • провести оцінку збитків по максимальній ринковій вартості знищеного (пошкодженого) майна, яка була  до моменту вторгнення та провести відповідне зниження бази оподаткування. Ця пропозиція діє для майна що знаходиться на підконтрольній території;
  • провести переоцінку основних засобів  для врахування в балансі і отримані послідуючої компенсації для майна, що залишилося на непідконтрольній території;
  • провести та зафіксувати Звітом про оцінку збиток у вигляді недоотриманих доходів, що включає зниження доходу від зменшення обсягу виручки,  витрати на релокацію, переміщення виробництва та співробітників та багато інших складових. Ця процедура має наслідком включення отриманого результату збитку до фінансової звітності та приведе до зниження бази оподаткування.

Чому процеси  переоцінки та застосування нашого алгоритму потрібно починати негайно?

Оскільки треба встановити ФАКТ та РІВЕНЬ максимальної ринкової вартості вашого майна а також у більшості випадків стану приміщень, обладнання , техніки  до моменту вторгнення оцінку потрібно робити ретроспективно назад на 1-2 роки. Доказати відповідність вашим заявам такі факти з кожним місяцем буду важче і важче. На сьогодні вже дуже складно обґрунтувати максимальну ринкову вартість вашого майна станом на 2021 рік. Неможливість належного обґрунтування буде тільки зростати  з плином часу та буде унеможливлювати компенсаційні виплати по реальній вартості за знищене (пошкоджене) майно. Цей процес можна зупинити провівши оцінку майна за спеціальним алгоритмом станом до моменту вторгнення у період до кінця 2022 та використовуючи нашу методику обґрунтування вартості. Наслідком застосування нашої методики стане:

  • фіксація та оцінка збитків від війни для послідуючої компенсації максимальної ринкової вартості знищеного (пошкодженого) майна;
  • зниження податкового навантаження в внаслідок відображення збитків від знищеного майна у фінансовій звітності відповідно до роз’яснень податкової за спеціальним алгоритмом.

У разі застосування нашого алгоритму збиток може фіксуватися не  по нижчій балансовій вартості активів а по реальній ринковій при списані знищених (пошкоджених)  активів та відповідно може бути  знижено  рівень оподаткування.

Проведення нашою компанією оцінки зафіксує потрібні результати вартості, а згідно зі спеціальним алгоритмом проведена зараз оцінка буде дійсна до моменту повної виплат компенсації з будь якого джерела. Тому Вам не потрібно буде знову витрачати кошти для оцінки  з більш низьким результатом та більш слабким обґрунтуванням вартості.

Також ми можемо організувати весь супутній доказовий процес по фіксації та компенсації збитків згідно чинного законодавства с залученням відповідних експертів згідно вимог законодавства.

https://ukr-expert.com.ua