Переоцінка основних засобів підприємства в Києві та Україні

Навіщо підприємству проводити переоцінку основних засобів і як правильно це зробити?

 Почати хотілося б з того, що переоцінка основних засобів не є «зобов’язалівкою», а цілком добровільний інструмент, при правильному використанні.  Це випливає з п.16 стандарту бухгалтерського обліку №7:

 «Підприємство / установа може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої ​​вартості на дату балансу.»

 Тобто досить бажання підприємства, якезакріплененаказом / розпорядженням керівника.

 Отже, в результаті переоцінки на дату балансу (кінець останнього дня звітного періоду) вартість об’єкта основних засобів може зменшитись. У разі дооцінки-вартыстьоб’єкта основних засобів навпаки може збільшитися.  Все залежить від цілей, які переслідує керівництво підприємства:

 – залучити кредитні коштів, або вигідно продати бізнес – це дооцінка вартості об’єкта основних засобів.

 – якщо потрібно продати об’єкт нижче балансової вартості без ПДВ-втрат, а також в разі оптимізації податку на прибуток (для тих, хто не «переступив» 20-ти мільйонний поріг).

 Суб’єктом проведення переоцінки основних засобів може бути як саме підприємство, так і професійна оціночна компанія (перелік суб’єктів оціночної діяльності см. В Законі України № 2658 ст. 7.) У першому випадку – це умовно безкоштовно, в другому необхідно розлучитися з певними коштами, оплачуючи послуги професійних експертів.

 Якщо підприємство проведе переоцінку ОС самостійно, така переоцінка може бути визнана як недійсна, згідно зі ст.  8 Закону України № 2658. До того ж,в такому випадку,  може мати місце заниження вартості об’єкта оподаткування, зокрема, з податку на прибуток або єдиного податку.  А якщо переоцінені ОС продавалися – ще ПДВ, що в ході можливого проведення перевірок тягне за собою нарахування штрафів відповідно до ст. 123 Податкового Кодексу України та пені відповідно до ст. 129 Податкового Кодексу України.

 Згідно ст. 12 Закону України № 2658 документом, який підтверджує розмір ринкової / справедливої, тобто  переоціненою вартістю об’єкта ОЗ, є Звіт про оцінку майна, який повинен бути виконаний з урахуванням вимог Національного стандарту № 1 та Закону України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

Джерела.

  • Національний стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений постановою Кабміну від 10.09.2003 р № 1440.
  • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р № 2755-VI.
  • Закон про бухоблік – Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р № 996-XIV.
  • Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 р № 2658-III.
  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р № 92.